Bài giảng do Thầy giáo Trần Văn Toản, trường THCS Cẩm Vũ - Cẩm Giàng - Hải Dương. 
 (ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).