Mọi thông tin đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Email:         giaoducphuhung@gmail.com

Điện thoại:         094.163.1599        

                           0343.678.686        

                           0901.563.369

Website:     giaoducphuhung.edu.vn