CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GLOBAL 

Giới thiệu Đề khảo sát thử năng lực thi vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao năm học 2024 - 2025
 Lần thứ  6, môn Toán và Tiếng Việt (ngày thi 18/5/2024).