CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GLOBAL 
Giới thiệu Đề khảo sát thử năng lực thi vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao năm học 2024 - 2025
 Lần thứ 3, môn Toán và Tiếng Việt (ngày thi 30/3/2024)