Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Global thông báo Lịch khảo sát thử năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao - Lần 3, Thứ 7, ngày khảo sát 30/3/2024. Cụ thể như sau: