CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GLOBAL

Thông báo kết quả (Bảng điểm) Khảo sát thử năng lực thi vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao – LẦN 5 - Môn: TOÁN và TIẾNG VIỆT (Ngày khảo sát 05/5/20244).