CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GLOBAL 

Giới thiệu Đề khảo sát thử năng lực thi vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao năm học 2024 - 2025 lần thứ 2, môn Toán và Tiếng Việt1. Đề khảo sát thử môn Toán.

2. Đề khảo sát thử môn Tiếng Việt