Bài giảng online của cô giáo Hà Thị Luyền, trường THPT Khúc Thừa Dụ về chuyên đề Địa lí dân cư. (ôn thi THPT Quốc gia năm 2020).