Bài giảng do Cô giáo Hồ Thị Bích, trường THCS Ứng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương. 
 (ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).