Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Global thông báo Lịch khảo sát thử năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao - Lần 4, Thứ 7, ngày 13/4/2024. Cụ thể như sau: