Danh sách Số báo danh và phòng thi đợt khảo sát thử năng lực tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Chất lượng cao - Lần 4, ngày khảo sát Thứ 7, ngày 13/4/2024