Bài giảng do Cô giáo Bùi Thị Hường, trường THCS Nguyễn Huệ - Cẩm Giàng - Hải Dương.  
(ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).