Bài giảng do Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, trường THCS Thanh An - Thanh Hà - Hải Dương. 
(ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).