Để giúp thí sinh dự thi vòng II, thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định cấu trúc đề thi dành cho khối mầm non, tiểu học và THCS. 

Tải về