Bài giảng do Cô giáo Nguyễn Thị Hoài, trường THPT Khúc Thừa Dụ - Hải Dương.  
 (ôn thi THPT Quốc gia năm 2020).