Đề thi và Đáp án các môn thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đã được tổ chức thi vào Chủ nhật, ngày 18/4/2021 tại Công ty TNHH Giáo dục Phú Hưng.1. Đề thi và đáp án môn Toán

 Đề và đáp án môn Toán - thi thử vào 10 THPT lần 2

2. Đề thị và đáp án môn Ngữ văn

Đề và đáp án môn Ngữ văn - thi thử vào 10 THPT

3. Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh

Đề và đáp án môn Tiếng Anh - thi thử vào 10 THPT