Bài giảng do Cô giáo Nguyễn Thị Huệ , trường THCS Tân Bình - thành phố Hải Dương - Hải Dương.  
(ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).