Bài giảng do Thầy giáo Phạm Văn Đảm , trường THCS Chu Văn An - Thanh Hà - Hải Dương. 
 (ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).