Bài giảng do Thầy giáo Hoàng Văn Long, trường THCS Lê Quí Đôn - TP Hải Dương - Hải Dương. 
 (ôn thi tuyển sinh 10 năm học 2020 - 2021).